Category - Iskopavanje

Radovi na iskopu uključuju izvatke rovova i jama, pomicanje tla, izgradnju nasipa, zbijanje tla, ponovno nasipanje jama i rovova nakon postavljanja temelja i polaganja cijevi, planiranje površine itd..
Popravimo sami popravak.